گویا فاکتور

با قابلیت گویا فاکتور برای مشتریان خود صورتحساب هایی با مبلغ مشخص ایجاد کنید و لینک پرداخت صورتحساب برای مشتری پیامک خواهد شد

  • ارسال پیامک به مشتری
  • پرداخت خودکار
  • قابل شخصی سازی
  • تعیین مبلغ توسط شما
  • بدون محدودیت تعداد صورتحساب
  • عدم محدودیت انتقال وجه
  • مدیریت فاکتور ها
  • مدیریت امورمالی و تراکنش‌‌ها
image
image