جدول خطاهای وب سرویس

جدول خطا و پاسخ‌های برگشتی وب‌سرویس


کد شرح
-1درخواست باید از طریق وب سرویس ارسال شود
-2مقداری برای MerchantID ارسال نشده است
-3مقداری برای Amount ارسال نشده است
-4مقداری برای CallbackURL ارسال نشده است
-5حداقل مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان می‌باشد
-6MerchantID وارد شده در سیستم یافت نشد
-7MerchantID وارد شده فعال نیست
-8اکانت شما تجاری نیست, لذا امکان استفاده از وبسرویس را ندارید
-9IP معتبر نیست
-10آدرس بازگشتی با آدرس درگاه پرداخت ثبت شده همخوانی ندارد
-11خطای در وب سرویس - ایجاد تراکنش با خطا مواجه شد
-12مقدار Authority ارسالی معتبر نیست - تراکنش یافت نشد
-13مقداری برای Authority ارسال نشده است
-14اطلاعات تراکنش یافت نشد, مقدار Authority را بررسی کرده و از صحیح بودن آن اطمینان حاصل کنید
-15تراکنش پرداخت نشده است
-16مبلغ ارسال شده با مبلغ تراکنش یکسان نیست, مقدار Amount را بررسی کرده و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنید
-17دسترسی شما به این تراکنش رد شد, Authority این تراکنش برای MerchantID شما ثبت نشده است
-18پرداخت تراکنش با موفقیت انجام شده است, اما در بروزرسانی کیف پول پذیرنده مشکلی پیش آمده است
-19وضعیت تراکنش نامشخص است
-20شماره کارت ارسال شده معتبر نیست
-21شماره کارت پرداخت کننده با کارت مجاز به پرداخت مطابقت ندارد
-51حداکثر مبلغ قابل پرداخت 200,000,000 تومان می‌باشد
100عملیات موفقیت آمیز
101عمليات پرداخت موفق بوده و قبلا PaymentVerification تراكنش انجام شده است
102اتصال به وب سرویس انجام نشد